Girilen sayfayı direk yönlendirmek için kullanılan kod...