Şükrü Hüseyinoğlu

Gösterilen: 1 ile 10 arası, toplam: 10 (1 Sayfa)

Şükrü Hüseyinoğlu

Evlerimizdeki Truva Atı: Televizyon

30,00TL

50,00TL

Vergiler Hariç:30,00TL

Bu toplumun hayatında televizyon ne yazık ki kendisinden faydalanılan bir araç olmaktan çok çok öte, kendisine tabi ve teslim olunan bir modern put durumundadır. İnsanların gün boyu en çok yöneldikleri, tüm duyu organlarıyla en çok karşısında sessiz sedasız teslimiyet gösterisinde bulunduk..

Şükrü Hüseyinoğlu

İbadet ve Bilinç

30,00TL

50,00TL

Vergiler Hariç:30,00TL

  Şirk, temelde bir “çok kıblelilik” sorunudur. Mescidde yönelinen kıble ile çarşı-pazarda, meydanda, parlamentoda yönelinen kıblenin farklı olması durumudur. Oysa Rabbimizin biz insanlardan istediği, bütünüyle hayatı O’nun yoluna has kılmamızdır. İslami hayat, tek kıbleli hayattır. N..

Şükrü Hüseyinoğlu

İman ve Bilinç

33,00TL

55,00TL

Vergiler Hariç:33,00TL

  Ku’ran’ın kaynaklık ettiği, insanlar için seçilip kemale erdirilmiş olan İslam dini, imanı körü körüne bir teslimiyet olarak değil, bir bilinç ve teyakkuz hali, dönüştürücü bir tavır olarak tanımlamaktadır. Rabbimiz, Kur’an-ı Mübin’inde, "Ey iman edenler, Allah’a, elçisine, indirdiği ..

Şükrü Hüseyinoğlu

İstikamet Krizinden Yeniden İstikamet Bilincine

36,00TL

60,00TL

Vergiler Hariç:36,00TL

  Yaşadığımız coğrafyada yaşanan sistem içi değişim süreçlerini ait olduğu düzlemde ve doğru okumayıp, yaşananlara yanlış ve aşırı anlamlar yükleyen birçok İslami çevrenin, bizlerin bu gidişata dair hakkı ve sabrı tavsiye, emri bil maruf nehyi anil münker sorumluluğumuz çerçevesindeki e..

Şükrü Hüseyinoğlu

Kur'an Kıssaları Işığında Güncel Mücadele ...

30,00TL

50,00TL

Vergiler Hariç:30,00TL

Rabbani ölçüler bellidir, Rabbimiz biz insanları hiçbir konuda ölçüsüz, yol-yordamsız bırakmamıştır. İnsanların nasıl yürüyecekleri konusunda bile temel ölçüler vahiyle bildirilmiştir. Mesele insanların bu Rabbani ölçüleri unutmaması, ihmal etmemesi, kulak ardı etmemesidir. Ölçülere-ilkelere sadakat..

Şükrü Hüseyinoğlu

Kur'an'a Dönüş Çağrısı

42,00TL

70,00TL

Vergiler Hariç:42,00TL

  İlmin, akletmenin, fıkhetmenin belli bir asırda dondurulması, sonraki nesilleri taklitçiliğe mahkûm etmiş, âlimler dahi, az sayıdaki istisna dışında "mezhep âlimi" olmaktan öteye geçememişlerdir. Bu yüzden de Müslümanların tarihinde en fazla yazılan eser türleri, şerhler, haşiyeler, hamişler ..

Şükrü Hüseyinoğlu

Selefiliğin Kur'anî Açıdan Değerlendirilmesi

18,00TL

30,00TL

Vergiler Hariç:18,00TL

Yaşadığımız coğrafyada yaşanan sistem içi değişim süreçlerini ait olduğu düzlemde ve doğru okumayıp, yaşananlara yanlış ve aşırı anlamlar yükleyen birçok İslami çevrenin, bizlerin bu gidişata dair hakkı ve sabrı tavsiye, emri bil maruf nehyi anil münker sorumluluğumuz çerçevesindeki eleştiri,ikaz ve..

Şükrü Hüseyinoğlu

Sözde Değil Özde Müslüman Olmak

30,00TL

50,00TL

Vergiler Hariç:30,00TL

Müslüman olmak, bir iddianın ötesinde bilinçli bir tercih ve pratik karşılığı olan sözleşmenin ifadesidir. Müslümanlık, asla kültürel bir niteleme değil, bilinçli bir tercihin ve bu tercihe binaen Âlemlerin Rabbi’ne teori ve pratikte teslim olmanın adıdır.Müslüman olmak, anne-babadan miras yoluyla e..

Şükrü Hüseyinoğlu

Türkiyeli Müslümanlar ve İstikamet Krizi

36,00TL

60,00TL

Vergiler Hariç:36,00TL

  Yaşadığımız coğrafyada bilindiği üzere şirkin kurumsal egemenliği söz konusudur. Allah''ın dini ancak egemen şirkin müsaadesi kadar toplum hayatında belirleyici olabilmekte, vücuda getirdiği Bizantinist müesseselerle Allah''ın dinini tanımlayan ve onu temsil etme iddiasında olan da bizatihi e..

Şükrü Hüseyinoğlu

Yangından İlk Kurtarılacaklar

30,00TL

50,00TL

Vergiler Hariç:30,00TL

  Egemen zulüm odaklarının İslami değerleri ve Müslümanları hedef alan baskı, dayatma ve sindirme girişimleri, zaman zaman da topyekün imhayı amaçlayan kundaklama girişimleri karşısında bizim almamız gereken pozisyon ve takınmamız gereken tutum ne olmalıdır? Maruz kaldığımız kundaklama girişiml..

Gösterilen: 1 ile 10 arası, toplam: 10 (1 Sayfa)